Hem

Vi tillför resurser till mogna, lönsamma och välskötta företag som genomgår en generationsväxling.

 

Industriutvecklingsfonden

Vår vision

Vi vill vara den ideala partnern för små- och medelstora företag i Sverige som behöver hantera ett ägarskifte på ett tryggt sätt.

Tillsammans mot framtidens utmaningar

Vi är långsiktiga investerare i väletablerade tillverknings-, handels- och tjänsteföretag som omsätter 20-100 mkr. Du är i ett läge då du vill överlåta majoriteten av aktierna i bolaget, men eventuellt fortsätta vara minoritetsägare och verksam på kort eller medellång sikt. Vi ser fram emot att träffas för att se om vi delar värderingar och syn på hur företaget, personalen och kunderna skall tas om hand och utvecklas i framtiden nu när du vill trappa ned.

Initiativtagare, rådgivare

och investerare

Hur vi och ägarfamiljen utvecklat Åive sedan 2012

Tillsammans möter vi framtidens utmaningar

Tillsammans mot framtidens utmaningar

Generationsväxling och ägarskifte i små- och medelstora företag är avgörande ögonblick i ett företags historia och berör såväl ägarna, som bolagets anställda, leverantörer och kunder. Rätt hanterat kan en sådan övergång skapa möjligheter att tillföra ny kompetens och vitalisera företaget så att det kan flytta fram positionerna, stärka konkurrenskraften och stå ännu bättre rustat för framtiden.

 

Vi arbetar med ägare av välskötta bolag som tycker det är viktigt att företaget bibehåller sin lokala förankring och att personal och kunder ska kunna känna sig trygga i förutsägbarheten med fortsatt långsiktiga ägare som engagerar sig i driften och vill utveckla bolaget främst genom organisk tillväxt.