Om IUF

PATRIK TESTE

Civilekonom, Handelshögskolan i Sthlm

Jur kand, Stockholms universitet

 

e: patrik@industriutvecklingsfonden.se

m: 070-413 4400

MÄNNISKORNA BAKOM

Patrik Teste har sedan 2012 drivit utvecklingen i IUF. Med bakgrund som civilekonom från Handelshögskolan och en jur kand från Stockholms universitet har han i 20 år arbetat med entrepenörsskap, företagsutveckling och finansiering.

 

I tillägg har IUF tillgång till erfarna rådgivare, var och en specialist inom sitt respektive områden som tex produktion & logistik, marknadsföring, Internet & sociala medier, förvärv & finansiering, företagsjuridik & immaterialrätt och försäljning & export.

 

Våra investerare kommer ur ett eget nätverk och vi strävar efter att de skall tillföra både kapital och egna relevanta erfarenheter som gynnar bolagen vi investerar i.

Utveckling och lönsam organisk tillväxt

 

Vårt mål är att i samråd med befintliga ägare långsiktigt förvalta och utveckla en handfull generationsväxlingsbolag i Sverige. Genom en tydlig strategi och konkret plan för de bolag vi investerar i fokuserar vi tillsammans på lönsam tillväxt och till för bolaget nödvändiga resurser för att åstadkomma resultat.

Strategi och plan för lönsam tillväxt

Tillsammans med bolaget definierar vi en målbild – vad som krävs för att bygga uthålliga konkurrensfördelar och för att företagets erbjudande skall väljas av de kundgrupper som är mest intressanta – och vilka förändringar som skall ta oss till den definierade målbilden.

Fokus

Vi tillför starkt fokus på uppgiften att växa lönsamt. Tillsammans med företagsledningen sätter vi tydliga, gemensamma mål och stöttar genom ett aktivt styrelsearbete med uppföljning av planer och resultat.

Resurser

Vi tillför de resurser företaget behöver för att kunna växa lönsamt. Det kan handla om kapital, kompetens i form av styrelsemedlemmar, kompletteringsrekrytering till ledningsgruppen samt om extra stöd vid särskilda projekt och förhandlingar med nyckelkunder och leverantörer från oss, våra rådgivare och andra personer i vårt nätverk.